Robotyzacja – automatyzacja, usprawnienie procesów

Najczęstsze sytuacje kiedy warto rozważyć wdrożenie automatyzacji:

– restrukturyzacja
– fuzje i przejęcia
– przerosty zatrudnienia
– rotacja pracowników produkcyjnych
– dynamiczny rozwój firmy
– wdrożenie nowej strategii biznesowej
– rozkwit gospodarczy
– wzrost popytu na wytwarzane produkty
– wdrożenie nowych technologii
– nowe produkty skutkujące zmianą procesu produkcyjnego
– weryfikacja kosztów personalnych w ogólnej strukturze kosztów przedsiębiorstwa.

Jak powinien wyglądać plan projektu automatyzacji procesu:

1. Wybór i analiza obiektu oraz identyfikacja funkcji obiektu.
2. Zakres projektu – identyfikacja założeń i ograniczeń w funkcjonowaniu obiektu.
3. Zatwierdzenie projektu do dalszej realizacji.
4. Opis systemu.
5. Opis wybranego elementu wykonawczego, napędzającego i sensorycznego funkcjonującego w analizowanym układzie sterowania.
6. Wdrożenie projektu.

Korzyści z implementacji automatyzacji procesu:

– optymalizacja kosztów produkcji, a nawet ich redukcja w ujęciu długoterminowym
– optymalizacja efektywności zatrudnienia – określenie optymalnego zatrudnienia na stanowisku pracy oraz jego obciążenia
– wzrost wydajności oraz standaryzacja, wręcz unifikacja wysokiej jakości produktu końcowego – wykończonego detalu
– w przypadku oferowanych przez nas zrobotyzowanych rozwiązań – automatyczny wizyjny system kontrolno-pomiarowy jakości obrobionej powierzchni detalu, w konsekwencji zastosowania następuje ewentualna, natychmiastowa reakcja systemu w kierunku dokonania poprawek
– w naszych zautomatyzowanych celach łatwość implementacji i adaptacji do nowych projektów, zdalna zmiana parametrów, danych do sterowania itp. w celu dostosowania obróbki nowo wdrażanych detali dzięki zastosowaniu najnowszego dostępnego oprogramowania i aplikacji do zdalnej obsługi kontrolno-serwisowej urządzeń

Ponadto:

– łatwiejsze zaplanowanie dalszej ścieżki logistycznej wykończonych ilości detali, bardziej przewidywalne zarządzanie produkcją przez planowanie produkcji i utrzymanie ruchu
– wzrost jakości procesu – wzrost zyskowności procesu objętego automatyzacją
– stabilność oraz powtarzalność procesu
– wzrost wydajności – robot się nie męczy, nie robi przerw na posiłki, nigdy nie choruje, nie strajkuje, nie potrzebuje urlopu etc.
– wyeliminowanie czynnika ludzkiego – każdy człowiek, nawet największy fachowiec z wieloletnim doświadczeniem może popełnić błąd – robot ich nie popełnia
– modernizacja części linii produkcyjnej
– oszczędzanie siły fizycznej pracowników przy obróbce detali wymagających dużego zaangażowania energii przy ich zastąpieniu robotami
– sześcioosiowość zastosowanych ramion robotów przy zachowaniu koniecznej sztywności – skrócenie czasu procesu dzięki wykorzystaniu do maksimum możliwości mobilności ramion robotów
– kontrola kolejnych sekwencji procesu obróbki realizowanych z zachowaniem odpowiednich warunków
– integracja urządzeń z wcześniejszymi i późniejszym fazami produkcji
– zgodność działania z ideą Przemysł 4.0
– innowacyjność, elastyczność, pionierstwo procesu wpływa na rozwojowy kierunek postrzegania Firmy produkcyjnej w korelacji z najnowszymi światowymi trendami zarówno w oczach aktualnych jak i przyszłych pracowników czy też na tle konkurencji branżowej
– bezpieczeństwo pracowników, niemal zerowa wypadkowość, eliminacja ryzyka utraty zdrowia i życia pracowników — wzrost ergonomii poprzez przejęcie niezwykle monotonnych i powtarzalnych zadań od ludzi przez zautomatyzowane roboty
– minimalizacja szkodliwych dla zdrowia warunków pracy

Elementy mające główny wpływ na decyzje wdrożenia innowacji przez automatyzację:

– wymagania technologiczne maszyn i urządzeń
– wielkość produkcji i sezonowość
– zróżnicowana produkcja
– poziom kompetencji i wydajność pracowników
– sposób planowania i organizowania procesów pracy
– absencje chorobowe, urlopy i nadgodziny
– organizacja czasu pracy

Jak z każdym innym tematem tak i z robotyzacją wiąże się indywidualne podejście. Robotyzacja – automatyzacja, usprawnienie procesów to temat mimo, iż jest obszerny zarówno na etapie początkowych rozważań, jak i na pozostałych etapach implementacji, to w konsekwencji wnosi każdy zakład produkcyjny na wyższy poziom wewnętrznej obsługi technicznej.

Dzięki współpracy ze światowymi liderami automatyzacji procesów obróbki metali, ale i nie tylko, zapewniamy pomoc w wybraniu i implementacji właściwego systemu automatyzacji za pomocą rozwiązań CNC lub robotów.

Sprawdź więcej: >Systemy zrobotyzowane AV&R< lub >Systemy zautomatyzowane COSMAP<