Systemy zrobotyzowane AV&R do wykańczania powierzchni i do inspekcji wizualnej

SKRiM s.c. jest oficjalnym przedstawicielem AV&R w Polsce. Zostaliśmy autoryzowani do prezentowania i omawiania technologii oraz produktów
dla zainteresowanych podmiotów na terenie Polski.

O AV&R

Lider przemysłowej automatyzacji od przeszło 25lat, AV&R
to  kanadyjska firma robotyczno-iżynieryjna zatrudniająca ponad 70 osoób. Oferuje technologie automatyzacji, wizyjną i robotyczne rozwiązania na całym świecie. Jej działania skoncentrowane są
w obszarach aerospace, energy i implantów ortopedycznych. AV&R projektuje wysokiej klasy systemy zrobotyzowane na potrzeby procesów wykańczania powierzchni (profilowanie, polerowanie, gratowanie, maskowanie) oraz automatycznej inspekcji wizualnej zaawansowanych części o wysokich wymaganiach technicznych np. elementy turbin gazowych czy implanty ortopedyczne.

profilowanie płatki kompresora AV&R SKRIM

AV&R JEST EKSPERTEM W ZROBOTYZOWANYM WYKAŃCZANIU I INSPEKCJI POWIERZCHNI.

Główne procesy wykonywane przez systemy AV&R:

Profilowanie nowych i używanych części

Automatyczne systemy profilowania tworzące wysoko precyzyjne eliptyczne profile na różnych częściach turbin silnikowych np. łopatkach ruchomych i stałych. Wyposażone w adaptacyjne i zapętalające się rozwiązania pozwalają uzyskiwać wysokie dokładności zgodne z wymaganiami projektowymi. Ta technologia skierowana jest także do napraw (MRO – maintenance, repair, operation). System reprofilujący analizuje detale trafjące do maszyny
i przy użyciu oryginalnego projektu dostosowuje swoje nastawy do pracy z każdą cześcią.

Źródło (ang.)

Polerowanie

Zrobotyzowane systemy polerowania dla części produkcyjnych z kontrolą zbierania materiału. Technologia ta pozwala na automatyzacje polerowania na:

– Częściach turbin gazowych: powierzchnia pióra, podstawa, promień na pierścieniach łączących pióra, promień na przełomie pióra i podstawy
oraz trzy wymiarowe połączenie pióra z podstawą

– Implantach medycznych: staw kolanowy, staw biodrowy

Źródło (ang.)

 

Gratowanie

System do usuwania gratów i tworzenia promienia na różnych częściach produkcyjnych, w tym na łopatkach turbin gazowych. System zapewnia wykończenie krawędzi zamka łopatki, pierścienia łącznego, końcówki (“tipa”) pióra i podstawy. System dostosowuje procedurę obróbczą adekwatnie
do stanu i zużywania się narzędzia.

Źródło (ang.)

Inspekcja wizualna

System inspekcji wizualnej wykorzystuje wizje, algorytmy i robota w celu kompletnej, automatycznej inspekcji części. Może wykryć praktycznie każdy rodzaj uszkodzenia, które może zobaczyć ludzkie oko, np. dwu wymiarowe uszkodzenia (po uderzeniach, rysach, ślady narzędzi obróbczych), potwierdzić obecność lub brak elementów, umiejscowienie elementów funkcyjnych, itp.

Źródło (ang.)

Gotowe rozwiązania

AV&R oferuje sprawdzoną grupę rozwiązań zrobotyzowanych które mogą działać  w oparciu o jeden lub kilka procesów technologicznych w zależności od wyjściowego wymiaru detali.

Źródło (ang.)

Przykłady wykorzystania kabin zrobotyzowanych AV&R na liniach produkcyjnych (maskowanie spawów, polerowanie implantu stawu biodrowego, gratowanie łopatek  kompresorów niskiego ciśnienia LPC, zrobotyzowane profilowanie krawędzi spływu i natarcia łopatek, profilowanie i polerowanie łopatek wysokiego ciśnienia HPT, re-profilowanie łopatek wentylatorów pochodzących z rynku MRO, polerowanie i profilowanie łopatek turbin gazowych, polerowanie sekcji łopatek):

CLOSE
Add to cart