CO to jest konsulting?

KONSULTING, to forma pomocy przez doradcę/konsultanta w prowadzeniu przedsiębiorstwa poprzez obserwację procesów oraz zależności,
a następnie ich analizę. Obserwacja powinna być obiektywna i niezależna, by w pełni uzyskać oczekiwany wynik = wsparcie menedżerów i kadry zarządzającej w implementacji rozwiązań pomagających w rozwiązywaniu problemów i osiągnięciu spodziewanych efektów.
Użyteczna pomoc zewnętrzna może dotyczyć wielu obszarów funkcjonowania firmy, np. informatycznego, zarządzania personelem, marketingu, funkcjonowania łańcucha dostaw, logistyki czy samego zarządzania przedsiębiorstwem.
Nasza praca dla Państwa obejmuje fachowy i rzeczowy konsulting na płaszczyźnie doboru technologii w obszarze obróbki metali.

Jak to wygląda u nas?

Standardowo:
- po zebraniu danych w miejscu funkcjonowania aktualnego 
procesu lub zakładanego, gdzie króluje zasada "im więcej pytań tym lepiej" 

- po potwierdzeniu oczekiwań i wymagań co do zadania technicznego (w tym analiza rysunków technicznych, wymaganych parametrów, wstępna ocena wizualna)
- po dogłębnej rozmowie i dyskusji z osobami odpowiedzialnymi za proces obróbki detali, następuje uszczegółowienie wiedzy
- po wykonaniu ewentualnych prób technologicznych
- po dodatkowej rozmowie z producentem urządzeń
...następuje przedstawienie adekwatnej do przeprowadzonej analizy oferty na rozwiązania techniczne dające Państwu pewność działania procesu technologicznego przy zakładanym możliwie najwyższym poziomie efektywności ekonomicznej.

CLOSE
Add to cart