Utylizacja ścieków i odzysk wody technologicznej w zakładach przemysłowych to niemniej ważny aspekt, niż prowadzona przez przez te zakłady produkcja. Rosnące koszty zużycia wody czy też koszty oczyszczania jej przed przekazaniem w stanie akceptowalnym do oczyszczalni ścieków, sprawiają że naturalnym jest takie zarządzanie ściekiem aby nie generował znaczących wydatków. Optymalizacja w tym zakresie wiąże się także z  wykorzystaniem zużytej wody ponownie w procesie produkcyjnym, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań co do jej czystości. Gospodarka wodno ściekowa wynika głównie z przepisów ochrony środowiska i dyrektyw unijnych, ogólnych wymogów lokalnych co do prowadzonej działalności, czy też ze zdrowego rozsądku przy zarządzaniu ściekiem. Niejednokrotnie jest to problem bardzo szeroki i może dotyczyć zakładów nowo-budowanych jak i tych które modernizują się, z uwagi na rosnące wymagania co do zarządzanie zużytą wodą. 

Do dyspozycji firm które planują podjąć temat, dostępny jest szereg technologii, a każda z nich ma swoje zalety i wskazana jest do danego rodzaju czy sposobu powstawania zanieczyszczeń. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia do sprawy, dlatego ważne jest ustalenie parametrów wejściowych, które wskażą kierunek doboru poprawnego rozwiązania. Przykładowe pytania które zwykle kierunkują dalszy etap doboru odpowiedniej technologii to: rodzaj ścieków, ilość ścieków, skład chemiczny, cel oczyszczenia, podział ścieków, sposób magazynowania itp. 

Przykładowe sposoby, które pozwalają zarządzić brudną wodą potechnologiczną:

 •  sorpcyjno-deemulgująca oczyszczalnia ścieków (oczyszczenie wody po odtłuszczaniu i fosforanowaniu)
 • stacja odwróconej osmozy (do wytwarzania wody demi)
 • standardowa oczyszczalnia ścieków (np. po kataforezie)
 • filtry dyskowe i osadniki grawitacyjne (np. oczyszczanie wody z zanieczyszczeń stałych i zawracanie do procesu)
 • prasy filtracyjne (mikrofiltracja, ultrafiltracja)
 • filtry piaskowe oraz z węglem aktywnym
 • kolumny do zmiękczania wody, odmanganiania i odżelaziania
 • technologia jonitowa
 • wyparki (dla dużej czystości wody, przy likwidacji emulsi chłodziw z cięcia, usuwania kąpieli po myciu, fosforanowaniu, trawieniu czy też pasywacji)
 • separatory oleju
 • rozwiązania niestandardowe (np. z uwagi na krótki czas do realizacji inwestycji, czy też niewielka ilośc miejsca w hali)

Obszary produkcyjne zastosowania systemów :

– galwanizernie

– malarnie i lakiernie

– producenci ceramiki

– pokrycia kataforetyczne

– przemysł motoryzacyjny, poligraficzny

– zakłady obróbki powierzchniowej metali

– myjnie przemysłowe

– obróbka szkła

– wytwarzanie biżuterii

Przykłady ścieków których można podjąć się utylizacji:

– substancje ropopochodne,

– środki powierzchniowo czynne,

– metale ciężkie,

– polimery,

– zawiesiny koloidalne,

 -sole,

 -inne, niewymienione zanieczyszczenia przemysłowe.

UTYLIZACJA ŚCIEKÓW I ODZYSK WODY – co możemy zyskać:

 • kontrolowane środowisko
 • kompaktowe rozwiązania w zakładach które planuję modernizację
 • stabilne utrzymywanie parametrów
 • zwiększona wydajność, skrócenie czasów serwisowania
 • redukcja kosztów wynikająca z odzysku wody (tam gdzie to możliwe)
 • optymalizacja kosztów oparta o kontrolę nowoczesnego procesu
 • wydłużona żywotność obecnych kąpieli czy zgromadzonych wód oraz systemów urządzeń

 • spełnianie norm i kryteriów wynikających bezpośrednio z przepisów prawa

 • prosta obsługa, ujawniająca się nie tylko w przypadku dużej rotacji pracowników

 • możliwość łączenia różnych technologi oczyszczania

 • wysoka przepustowość systemów

 • zmniejszone zużycie chemikaliów

Z pomocą dla wszystkich firm, które szukają sposobów na rozwiązanie swoich problemów ze ściekami, utylizacją, odzyskiem wody, myciem, przychodzą specjaliści w tejże dziedzinie. Przy współpracy z naszymi partnerami, możemy proponować uszyte na miarę, bądź standardowe rozwiązania. Zapraszamy do składania zapytań >>>
CLOSE
Add to cart