Obróbka Wibrościerna

Zadaniem obróbki pojemnikowej jest takie wpłynięcie na powierzchnię obrabianych elementów, które docelowo ma spełniać określone zadania. Możemy zaliczyć do nich:

 • szlifowanie
 • gratowanie
 • odtłuszczanie
 • załamywanie krawędzi
 • nadawanie chropowatości
 • polerowanie
 • umacnianie powierzchni
 • ujednolicanie powierzchni
 • zdejmowanie zendry
 • usuwanie rdzy i czyszczenie z np. patyny
 • maskowanie poprzednich obróbek np. śladów po frezie CNC

Każde z zadań prowadzić ma do przygotowanie detalu  obrabianego (elementów) do dalszych procesów lub też do montażu.

Obróbka pojemnikowa jest zwykle etapem pośrednim przed przed malowaniem, pokrywaniem galwanicznym (np. chrom, anoda), lakierowaniem, piaskowaniem czy też docelowym montażem. Występuję także jako uzupełnienie procesu szlifowania na pasach bezkońcowych czy też jako przygotowanie do polerowania ręcznego. 

Bębnowanie wibracyjne kierowane jest zwykle tam, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością elementów, których ręczna obróbka pochłaniałaby zbyt wiele czasu oraz gdzie wymagana jest powtarzalność jednostkowa obróbki.

Obróbkę wibrościerną realizujemy w urządzeniach zwanych wygładzarkami.

 • Skrócenie maksymalnie czasu jednostkowego produkcji
 • Powtarzalność obróbki
 • Szybkość realizacji zadań (np. maszyny turbo odśrodkowe).
 • Możliwość pozostawienia procesu bez specjalistycznej kontroli
 • Niski koszt jednostkowy produkcji (przy wieloseryjnej obróbce)
 • Możliwość wydłużenia czasów do wymiany narzędzi z procesów poprzedzających (wykrawanie, cięcie, obróbka CNC)
 • głośność (bez zastosowania specjalnych klap)
 • generowanie ścieków
 • brak specjalistycznej kontroli nad geometrią detali (wymagana manualna ocena i pomiary)
 • czasochłonność i wieloetapowość procesów polerskich (na tzw. lustro)
 • brak możliwości stosowania jednakowego materiału do każdego rodzaju detali ( konieczność dobierania kształtek i płynów indywidualnie)
 • generowanie szlamu wymagającego utylizacji (w przypadku procesów w obiegu zamkniętym)

Obróbka wibrościerna może być realizowana przy zastosowaniu szerokiego portfolio maszyn. Dla długich detali procesy zwykle realizowane są w maszynach korytowych, z kolei w przypadku dużych seri detali jednakowych stosowane są maszyny kołowe z separacją. W przypadku np. dużych gabarytowo detali i dużych serii można pokusić się o modele bez separacji, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem. Zastosowanie praktyczne mają także maszyny odśrodkowe, które nie są typowymi  urządzeniami wibracyjnymi, ale dzięki szybkoobrotowemu dnu w maszynie, są w stanie uzyskiwać te same efekty co poprzednicy w czasach 80-60% krótszych.

CLOSE
Add to cart